Ansökan till Utvalt i Skåne har öppet 1 nov-15 jan. Du söker via länken här.
 
För att söka till UTVALT krävs någon form av anknytning till Skåne: till exempel att du är verksam, bosatt, född, tillfälligt boende, utbildad/pågående utbildning i Skåne. Det kan också vara att du arbetar med ett material eller uttryck som tydligt hämtar inspiration i Skånsk form- eller mönstertradition. Du beskriver kortfattat vad som är ditt eller bidragets anknytning. Utvalt förbehåller sig rätten att avgöra motiveringens relevans.
 
Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Likaså gemensamma och gränsöverskridande projekt mellan utövare inom olika formtraditioner. Följande regler gäller:
 
Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för ansökan.
Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken sam-signeras. 
Endast färdigställda objekt godtas, ej skisser eller verk äldre än 3 år.
Som enskild kan du söka med max 3 bidrag, individuellt och/eller samarbeten. Ett enskilt bidrag kan dock rymma flera delar.
Utvalt kommer att visas på flera platser både inom och utanför regionen. De som väljs ut att medverka i vandringsutställningen kommer erhålla utställningsersättning.
Bidragen i utställningen kommer inte vara till försäljning. Katalog och annan media kommer förmedla kontaktinformation kring respektive bidrag och det är upp till var och en att besvara förfrågningar från publiken. Kommer ditt bidrag med i utställningen förbinder du dig att visa det under hela Utvalts turné.
 
Mer om reglerna i ansökan.
 
Så här söker du: 
 
Under ansökningsperioden söker du via länken här på sidan. 
 
Bilder: Till ansökan ska bifogas tre färgfotografier per bidrag i A4-format. Tänk på att fotografierna tydligt ska presentera verket som man söker med. Fotografierna returneras ej.
 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften är 300 kronor per bidrag. Inbetalning görs till Skånes Hemslöjdsförbund, bankgiro 5501-5036. Glöm inte att du måste ange ditt namn + Utvalt, när du gör din betalning. Din anmälan godkänns då anmälningsavgiften är registrerad.